یادگیری از طریق عمل

مهارت ها را بصورت عملی و در کنار افراد با تجربه آموزش ببینید

استارتاپ آکادمی ، هدفش آموزش مهارت است؛ کارگاه های استارتاپ آکادمی همگی بصورت عملی می باشند. استارتاپ آکادمی معتقد است که مهارت مهمتر از دانش است و با نو آوری در شیوه آموزش و استفاده از روشهای نوین آموزشی سعی دارد مهارت های مورد نیاز کارآفرینان و صاحبان کسب و کار را با رویکردی نوین به بازار ایران ارتقا بخشد.

دوره ها و کارگاههای آموزشی

خب؛ حالا از کجا باید شروع کرد؟

دوره های در حال برنامه ریزی

Download
MVP در پنج دقیقه
MVP in 5 Minutes
Download
نمونه سازی ناب
Lean Prototyping